آفیش منشی صحنه در دو سطح +A , A جهت ساخت انواع پروژه های: فیلم کوتاه،بلند،مستند،تیزر تبلیغاتی و صنعتی،موزیک ویدیو

آفیش منشی صحنه

توشات با توجه به نوع پروژه و بودجه شما در دو سطح A و +A منشی صحنه معرفی می نماید.

دیگر عوامل مورد نیاز فیلمسازی:

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart