آفیش صدابردار در دو سطح +A , A جهت ساخت انواع پروژه های: فیلم کوتاه،بلند،مستند،تیزر تبلیغاتی و صنعتی،موزیک ویدیو

آفیش صدابردار

توشات با توجه به نوع پروژه و بودجه شما در دو سطح A و +A صدابردار معرفی می نماید.

دیگر عوامل موردنیاز فیلمسازی:

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart