آفیش دستیار صدابردار-بوم من در دو سطح +A , A جهت ساخت انواع پروژه های: فیلم کوتاه ، سینمایی ،مستند،تیزر تبلیغاتی و صنعتی،موزیک ویدیو

دستیار صدابردار A

توشات با توجه به نوع پروژه و بودجه شما در دو سطح A و +A دستیار صدابردار-بوم من معرفی می نماید.

دیگر عوامل مورد نیاز فیلمسازی:

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart