استودیو سینمایی توشات-آفیش عوامل و تجهیزات سینمایی-ساخت فیلم کوتاه و بلند-ساخت تیزر و موزیک ویدیو

آخرین پروژه ها

فیلم کوتاه

پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه یک لحظه / یک اتفاق

حسین سلیمی
پایان فیلمبرداری

پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه "خدای حرکت"

پایان فیلمبرداری

پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه "شیرکاکائو"

فیلمبرداری

پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه "دشمن فرضی"

فیلمبرداری

اتمام تدوین فیلم کوتاه چاره بیچاره

اتمام تدوین

اتمام فیلمبرداری فیلم کوتاه "چند قدم"

اتمام فیلمبرداری فیلم کوتاه "عرش"

تصویربرداری
طراحی پوستر
فیلم کوتاه
پوستر فیلم
تصویربردار حسین سلیمی
Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart