شماره یک

توشات با ارایه پکیج های تصویربرداری و صدابرداری درنظر دارد تا با کاهش برخی هزینه های تولید فیلم در کنار حفظ کیفیت کار به گروه های مستقل سینمایی و دانشجویی کمک کرده باشد.

استودیو سینمایی توشات-آفیش عوامل و تجهیزات سینمایی-ساخت فیلم کوتاه و بلند-ساخت تیزر و موزیک ویدیو

شماره جهت ثبت سفارش و رزرو آفیش:

09396557669 / 09929093240

((لطفا یک هفته قبل از فیلمبرداری آفیش کنید))

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart