تجهیزات تصویربرداری
تجهیزات تصویربرداری
تجهیزات تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری
نگهدارنده تصویربرداری

نحوه آفیش نگهدارنده تصویربرداری در توشات:

به یکی از سه روش زیر میتوانید از توشات نگهدارنده تصویربرداری تهیه نمایید.

  1. داشتن معرف + کارت ملی (معرفتان باید از مشتریان توشات و مورد اطمینان باشد)
  2. چک ضمانت به مبلغ برابر قیمت تجهیزات کارت ملی هوشمند. (حضور صاحب چک به همراه کارت ملی در زمان دریافت تجهیزات الزامی است).
  3. همکاری و حضور کارشناس و عوامل توشات در پروژه.

دارا بودن یکی از موارد فوق کافی ست تا تجهیزات تصویربرداری خود را از توشات انتخاب نمایید.

شماره جهت ثبت سفارش و رزرو آفیش:  09929093240 09396557669 22300562

طفا یک هفته قبل از فیلمبرداری آفیش کنید)

قوانین توشات:

تحویل گیرنده ی تجهیزات، بصورت امانت وسایل را صحیح و سالم گرفته و متعهد به رعایت دقت در نگهداری اجناس می باشد و در صورت بروز هرگونه خسارت به وسایل طبق نظر توشات باید غرامت پرداخت شود. ساعت تحویل تجهیزات ۹ صبح است چنانچه گیرنده دیرتر از این زمان وسایل را تحویل نماید، می بایست مبلغ یک روز را کامل پرداخت نماید.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart